AKTUALNOŚCI

UWAGA: Do podanych cen książek należy doliczyć 5% podatku VAT
oraz koszty przesyłki podane na stronie ZAMÓWIENIA.
Książki bez podanej ceny mogą być dostępne - zapytaj o dostępność i cenę

2024

Książki w przygotowaniu
wydawane przez
STUDIO NOA:


 • "Szkoła Seraficka" Nr 10 pt. Z dziejów Franciszkanów w województwie śląskim/katowickim w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku, red. Witosław J. Sztyk OFM, 216 s.
 • M. Mętrak, Mapa świata z jarmarcznej ulotki. Czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej, w przygotowaniu
 • J. Zawisza, M. Leki, Wyrosła na starym korzeniu. Geneza i rozwój parafii św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie-Starej Wsi, w przygotowaniu

Skład i łamanie książek
dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 

 • M. Bernasiewicz, Wychować geniusza. Rodzice w biografiach wybitnych twórców kultury i nauki polskiej, 346 s.
 • D. Iwan-Sojka, Responsibility of war industry for lethal autonomous weapons systems, w przygotowaniu

Skład i łamanie czasopism
dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 

 • "International Journal of Research in E-Learning" 10(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, w przygotowaniu
 • "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 34, red. M. Pazdan, w przygotowaniu

2023STUDIO NOA wydało multimedialną publikację w trzech wersjach językowych autorstwa Małgorzaty Makiewicz zatytułowaną:

Math&Art
Patrz, to matematyka - Look, it's mathematics - Mira, es matemáticasSTUDIO NOA wydało monografię poświęconą zagadnieniom literatury, języka, kultury i dydaktyki języka słowackiego:

Horyzonty słowacystyki
Literatura. Język. Dydaktyka

Redakcja naukowa
Mariola Szymczak-Rozlach, Sylwia Sojda, Marta Buczek

Format B5, 442 s.  

Spis treści:62 KB
Słowo wstępne:49 KBSTUDIO NOA wydało 15. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning & Artificial Intelligence

Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 305 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learningUkazał się XXV tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Miasto i wieś na przestrzeni dziejów
w Europie Środkowej

ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 347 s. Cena: 95,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOADla Muzeum Historii Katowic STUDIO NOA przygotowało bogato ilustrowaną książkę sfinansowaną z Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice

Michał Bulsa

Dąbrówka Mała
Dzieje dzielnicy Katowic

Format B5+, 424 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBDla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało IX tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Euroregion Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko w świetle wyzwań
pandemicznych i postpandemicznych

Format A5, 162 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę biograficzną autorstwa Mateusza Sobeczko i Patrycji Tomiczek pt.:

"Nietypowa babka"
Małgorzata Mateja
(1942-2011)

Format B5, 263 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:62 KB
Wstęp:49 KBDla Gminy Myszków STUDIO NOA wydało Nr 7 "Zeszytów Myszkowskich" pt.:

Powstanie styczniowe na ziemi myszkowskiej

Format B5, 90 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB
STUDIO NOA składa i drukuje kwartalnik pedagogiczno-społeczny „Dialog Edukacyjny”, którego wydawcą jest RODN i IP „WOM” w Rybniku.

W roku 2023 ukazały się numery:
Dialog_1(60)

Dialog_2(61)
Dialog_3-4(62-63)

Skład i łamanie książek
dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • M. Kłosiński, Przygody cyfrowego tułacza. Interpretacje groznawcze, 292 s.
 • Konieczna bifurkacja. „Nie ma alternatywy”, red. B. Stiegler i Kolektyw Internacja, 346 s.
 • T. Pietrzykowski, Foundations of Animal Law. Concepts ‒ Principles ‒ Dilemmas, 260 s.
 • K. Leksy, Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna, 384 s.
 • B. Kożusznik, G. Filipowicz, O. Flak, K. Więcek-Jakubek, M. Chrupała-Pniak, M. Fafiński, A. Pyszka, B. Smorczewska, A. Węgrzyn, Kompetencje pracowników uczelni badawczych w Polsce, 148 s.
 • J.H. Budzik, Polski film i fotografia nowego wieku na tle kultury wizualnej. Widma, antropocienie, sztandary, 284 s.
 • J. Mydla, Narrating the Ghost: Readings in the Gothic and M. R. Jamesa, 212 s.
 • H.J. Schädlich, Felix i Felka, tłum. i oprac. R. Dampc-Jarosz, 166 s.
 • J. Foryś, J. Jarosz, Ł. Chajec, Mieszkańcy Doliny Szczęśliwości, 36 s.
 • W. Sobera, Profesjonalizacja komunikowania w sytuacji kryzysowej. Perspektywa województwa dolnośląskiego w latach 1997–2018, 298 s.
 • U. Swadźba, S. Swadźba, Aktywność zawodowa pokolenia 55+. Polska na tle Czech i Węgier. Analiza porównawcza, 216 s.
 • D. Sieroń, Ślady wdzięczności – inspiracje dla edukacji kulturalnej utrwalone w literaturze dokumentu osobistego XX wieku, 206 s.
 • R. Crane, Węgiel. Natura i kultura, tłum. M. Tomczok, P. Tomczok, 236 s.
 • Retos contemporáneos de la enseñanza de ELE en Europa: tendencias y perspectivas generales, red. C. Tatoj, R.F. Jódar, R.S.B. Arenas, 324 s.Skład i łamanie czasopism
dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • "ER(R)GO" 46(1), red. A. Kisiel, M. Kubisz, 256 s.
 • "ER(R)GO" 47(2), red. L. Witkowski, 284 s.
 • "Folia Philosophica" 47, red. D. Kubok, 182 s.
 • "Folia Philosophica" 48, red. D. Kubok, 106 s.
 • "International Journal of Research in E-Learning" 9(1), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 178 s.
 • "International Journal of Research in E-Learning" 9(2), Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 208 s.
 • "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 31, red. M. Pazdan, 188 s.
 • "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 32, red. M. Pazdan, 164 s.
 • "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" 33, red. M. Pazdan, 194 s.
 • "ŚREDNIOWIECZE Polskie i Powszechne" 15(19), 254 s.
 • "Śląskie Studia Polonistyczne" 1(21), 198 s.
 • "Z Dziejów Prawa" 15(23), 102 s.

2022STUDIO NOA wydało pokonferencyjną książkę z okazji 70. rocznicy urodzin ks. prof. Jóefa Budniaka:

Ekumenizm jako dialog oraz spotkanie religii i kultur Wokół teologii ekumenicznej ks. prof. Józefa Budniaka

pod redakcją Wojciecha Świątkiewicza i Andrzeja Kasperka

Format B5, 120 + 6 s. Cena: 20,- złSTUDIO NOA wydało Księgę Jubileuszową:

Kształcenie pedagogiczne, artystyczne i etnologiczne
w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

50-lecie tradycji (1971-2021)

pod redakcją naukową Urszuli Szuścik

Format B5, 588 + 8 s.  STUDIO NOA wydało poradnik

Anny Muś i Aleksandry Hajduk

Obowiązki gmin i miast wobec zwierząt

Format B5, 188 s.  

https://doi.org/10.34916/amah-ogimwz.2022STUDIO NOA wydało 14. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning in the Transformation of Education in Digital Society

Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 287 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learningUkazał się XXIV tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Centra władzy a lokalne społeczności
w minionych wiekach

w Europie Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 160 s. Cena: 90,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOASTUDIO NOA wydało historię parafii w Rydułtowach-Orłowcu

Mateusz Sobeczko

Kościół i Parafia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach-Orłowcu w latach 1980-2022

Format B5, 136 + 8 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB
Wstęp:49 KBDla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało VIII tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Polsko-czeska współpraca transgraniczna w świetle wyzwań pandemicznych i postpandemicznych

Format A5, 155 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę

Mateusza Sobeczko

Od Rydułtów po Tatry
Mariola Wodecka (Sobeczko)

Format A5, 72 s.  
STUDIO NOA składa i drukuje kwartalnik pedagogiczno-społeczny „Dialog Edukacyjny”, którego wydawcą jest RODN i IP „WOM” w Rybniku.

Z rocznika 2022 ukazały się numery:
Dialog_1(56)

Dialog_2(57)
Dialog_3(58)
Dialog_4(59)

Skład i łamanie książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • A. Adamowicz-Pośpiech, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, 364 s.
 • K. Kwapisz-Osadnik, Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo, 200 s.
 • ... (#SolidarniZUkrainą ), 272 s.
 • ... (#SolidarniZUkrainą ), 294 s.

2021

Skład i łamanie książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 

 • Z. Marcinów, Daleko i blisko. Szkice o prozie XX wieku, 204 s.
 • D. Dobosz, Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe, 292 s.
 • B. Orzeł, Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19, 242 s.
 • F. Kłosowski, Podstawy geografii usług, 180 s.
 • An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms, Eds/Red. P. Kakietek, A. Drzazga, 476 s.STUDIO NOA wydało 13. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning in the Time of COVID-19

Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 322 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learningSTUDIO NOA wydało książkę

Waldemara Wojtasika

Manipulacje wyborcze

Format B5, 328 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę

Zbigniewa Zagały

Narracje o polityce w podzielonym społeczeństwie
- na przykładzie wyborców Platformy Obywatelskiej
oraz Prawa i Sprawiedliwości

Format B5, 192 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę

Macieja Marmoli i Agaty Olszaneckiej-Marmoli

Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce
Wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny

Format B5, 194 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB


STUDIO NOA wydało księgę jubileuszową dedykowaną Profesorowi Wojciechowi Świątkiewiczowi. Oprócz podzielonych na 5 części kilkudziesięciu tekstów naukowców z wielu dziedzin, księga w części wprowadzającej zawiera listy gratulacyjne, laudacje, wywiad z Profesorem, bibliografię prac Profesora oraz spis rozpraw doktorskich napisanych pod jego kierunkiem.


Pejzaże kultury, religii, regionu i rodziny

pod redakcją naukową Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Zbigniewa Zagały

Format B5, 552 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

Fragment podziękowań Jubilata: „Chciałbym pięknie podziękować za ładnie i starannie wydaną książkę adresowaną dla mnie. Bardzo podoba mi się opracowany przez Pana projekt okładki i całość wydania. Dziękuję też Panu - przy tej okazji - za wszystkie wcześniejsze przykłady znakomitej współpracy...”.
STUDIO NOA wydało dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku książkę:

Edukacja przez szachy
10-lecie realizacji projektu
„Szachy w przedszkolu i szkole”
w RODN i IP „WOM” w Rybniku

 
STUDIO NOA wygrało przetarg na skład, łamanie i druk kwartalnika pedagogiczno-społecznego „Dialog Edukacyjny”, którego wydawcą jest RODN i IP „WOM” w Rybniku.

Ukazały się numery:
Dialog_1(52)

Dialog_2(53)
Dialog_3(54) (numer specjalny)
Dialog_4(55)
STUDIO NOA przygotowało 11 plansz na wystawę organizowaną przez Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydułtów, a opracowaną przez:

Mateusza Sobeczko i Patrycję Tomiczek

„Jo był ukradziony”
Tragedia górnośląska

na podstawie książki pod tym samym tytułem.

(Informacje o książce poniżej)

O terminie wystawy poinformujemy.

 Po długim oczekiwaniu ukazał się XXIII tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Wojny i konflikty w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska
Aspekty społeczne i kulturowe

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 326 s. Cena: 85,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOA

2020STUDIO NOA wydało 12. tom serii "E-learning" zatytułowany

Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning

Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 335 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learningSTUDIO NOA wydało historię Ciepłowni w Rydułtowach

Mateusz Sobeczko i Patrycja Tomiczek

"Pionier w likwidacji niskiej emisji"
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. w latach 1993-2018

Format B5, 154 + 8 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę w opracowaniu

Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej

Głosy z "Ostatniego kręgu"
Korespondencja z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Kreta i Zofii Hoszowskiej-Kretowej

Format B5, 204 s.  

Spis treści:62 KB

Książka otrzymała nominację
do Nagrody Historycznej POLITYKI 2021

w kategorii ŹródłaDla Stowarzyszenia Miłośników Dankowic STUDIO NOA wydało historię Dankowic

Dankowice. Przeszłość i teraźniejszość
Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza

Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Barciaka i Kazimierza Kamińskiego

Format B5, 420 + 16 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Moje Miasto z Rydułtów wydało kolejne rozszerzone i poprawione III wydanie książki

Kazimierza Miroszewskiego i Mateusza Sobeczko

"Jo był ukradziony"
Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka

Format B5, 213 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB
Wstęp:49 KBDla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało VII tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Format A5, 174 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA wydało 11. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning and STEM Education

Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 704 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learning

2019Ukazał się XXII tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Miasta górnicze i górnictwo
w Europie Środkowej

Pamięć – dziedzictwo – tożsamość

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 328 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAZe względu na ogromne zainteresowanie ukazało się II poprawione wydanie książki

Znane i nieznane fakty z dziejów Parafii św. Jerzego w Rydułtowach
W okresie od XVII w. do końca II wojny światowej

W opracowaniu Ingrid CiwisSTUDIO NOA wydało książkę

Ks. Jerzego Cudy

„PRAWA” ? „LEWA”
(Mt 25, 33 n)
Ostatnia alternatywa

Format A5, 64 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KBDla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Rydułtowach STUDIO NOA wydało książkę pod tytułem

Znane i nieznane fakty z dziejów Parafii św. Jerzego w Rydułtowach
W okresie od XVII w. do końca II wojny światowej

W opracowaniu Ingrid Ciwis

Format B5, 344 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB
Wprowadzenie:49 KBSTUDIO NOA wydało 10. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists

Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 664 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learning

Skład i łamanie książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • K. Cech, Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną, 102 s.
 • "Z Dziejów Prawa" 2019, T. 12 (20), 974+2 s.
 • Filmowe spotkania z psychologią, red. J. Lipka, M. Brol, A. Skorupa, 200 s.
 • Granice wyobraźni politologicznej. Księga jubileuszowa, red. M. Obrębska, Z. Kantyka, R. Glajcar, 736+2 s.
 • K. Pyka, Cantico delle creature. Do słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na sopran i tenor solo, chór i orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, 46 s.
 • Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje – badania – wyniki, red. A. Budniak i M. Mnich, 368 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 5 (2), 2019, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 72 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 5 (1), 2019, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 86 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 4 (2), 2018, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 146 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 4 (1), 2018, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 140 s.
 • K. Olbrycht, Edukacja kulturalna, 312 s.
 • J. Skutnik, Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, 556 s.
 • Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad, red. M. Półtorak, I. Topa, 166 s.
 • K. Czornik, M. Lakomy, Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku, 412 s.
 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 10, 78 s.
 • K. Miroszewski, K. Wilczok-Trybulska, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968–2018), 224 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 3 (2), 2017, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 134 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 3 (1), 2017, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 170 s.
2018Ukazał się XXI tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Praca, jej rola i funkcje społeczne
na przestrzeni wieków
w kontekście Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 392 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOA

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, t. III, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 432 s.
 • Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, t. II, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 310 s.
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia, t. I, red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 416 s.Ze względu na bardzo duże zainteresowanie
STUDIO NOA dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Moje Miasto z Rydułtów wydało rozszerzone i poprawione II wydanie książki

Kazimierza Miroszewskiego i Mateusza Sobeczko

"Jo był ukradziony"
Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka

Format B5, 197 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB
Wstęp:49 KB

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • "Evolution of Private Law" New Perspectives, ed. P. Pinior, W. Wyrzykowski, M. Żaba, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 227 s.Dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało V tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Śląsk jako aktualny problem badawczy

Format A5, 156 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBDla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jerzego w Rydułtowach STUDIO NOA wydało książkę autorstwa Mateusza Sobeczko i Patrycji Tomiczek pod tytułem

„Był naprawdę dobry”
Działalność księdza Franciszka Blachnickiego
w parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach


Format B5, 152 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB
Wstęp:49 KBUkazał się XX tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Rola arystokracji w Europie Środkowej
ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 381 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOA

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • B. Werber, Imperium aniołów, wyd. Sonia Draga, 408 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • Joanna Wójcik, Lekarz. Zawód czy powołanie? Postawy lekarzy wobec pracy zawodowej, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 168 s.STUDIO NOA wydało III część "Z cyklu Rodziny Śląskie" autorstwa Anieli Muszały zatytułowaną

Publiczna Szkoła Powszechna nr 5
w Mysłowicach w latach 1934–1939

Format B5, 48 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBDla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało VI tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Spotkania filozoficzno-socjologiczne
na pograniczu
w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły
Nauk Filozoficznych i Społecznych
im. Profesora Jana Szczepańskiego

Format A5, 116 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

Skład i łamanie książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu, red. A. Czyż i S. Kubas, 824+2 s.
 • G. Dobrowolski (red. nauk.), A. Lipiński, R. Mikosz, G. Radecki, Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju, 492 s.
 • Społeczność w języku – język w społeczności, red. K. Lisczyk i M. Maciołek, 180 s.
 • E. Budzyńska, Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich, 484 s.
 • M. Matysik, Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 166 s.
 • A. Kijanowska, Embracing Folk Material and Finding New Objectivity: Karol Szymanowski’s Twenty Mazurkas op. 50 and Two Mazurkas op. 62, 144 s.
 • A. Rzymełka-Frąckiewicz, Sześciolatek w szkolnej ławce – obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym, 136 s.
 • J. Polański, A. Bąk, Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone, 276 s.
 • E. Smyrnova-Trybulska, Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji, 572 s.
2017


STUDIO NOA wydało 9. tom serii "E-learning" zatytułowany

Effective Development of Teachers’
Skills in the Area of ICT and E-learning


Ed.: E. Smyrnova-Trybulska, 497 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/seria-e-learning/seria-e-learning

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 9, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 130 s.
 • Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 229 s.Dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało IV tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Polacy i Czesi w mediach
Obserwacje i prognozy

Format A5, 128 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę dr. Mateusza Sobeczko pod tytułem

Polska Partia Robotnicza w Katowicach
wobec Kościoła katolickiego Zjednoczona
w latach 1970–1980

Format B5, 323 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • ŚWIATŁA BIBLIOTEKI OTWARTEJ. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 205 s.
 • "Silesian Journal of Legal Studies" vol. 8, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 176 s. (dodruk)STUDIO NOA wydało książkę

Marii Benity z Le Brunów Macura

Memuary

Format B5, 56 s.  

Spis treści:62 KB
Prolog:49 KB

Skład i łamanie książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 • Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze, red. P. Grzywna, J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, 764 s.
 • S. Pytel, Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje, 206 s.
 • A. Rabsztyn, L’hybridité du roman français à la première personne (1789 ? 1820), 244 s.
 • Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. Tom 2, red. M. Kolczyński, 428 s.
 • Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. Tom 1, red. M. Kolczyński, 384 s.
 • Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. Tom 2, red.
  K. Doktorowicz
  , 156 s.
 • Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. Tom 1, red.
  K. Doktorowicz
  , 208 s.
 • S. Sitek, Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, 236 s.
 • Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt, red. T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, K. Gil i M. Suski, 198 s.
 • N. Stępień-Lampa, Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań, 416 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 2 (2), 2016, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 126 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 2 (1), 2016, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 156 s.
2016


STUDIO NOA dla Muzeum w Sosnowcu wykonało skład i łamanie oraz opracowanie graficzne dwutomowej Monografii Sosnowca pod redakcją Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego.

Tom 1: 980 str.

Tom 2: 828 str.


 STUDIO NOA wydało 8. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning Methotodology – Implementation and Evaluation

Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 479 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/seria-e-learning/seria-e-learningUkazał się XIX tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Systemy reprezentacji i parlamentaryzmu
w Europie Środkowej w rozwoju historycznym

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 359 s. Cena: 65,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOA

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • "Gramatyka a Tekst" t. 6, red. H. Fontański i J. Lubocha-Kruglik, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 162 s.
 • K. Wyszyńska, Sukcesorzy Pana Cogito, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 356 s.
 • "krymiGRAF" vol. 1-4(25-28)2016, wyd. Wolumen, 114 s.Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Moje Miasto z Rydułtów ukazała się książka

Kazimierza Miroszewskiego i Mateusza Sobeczko

"Jo był ukradziony"
Tragedia górnośląska. Ziemia rybnicka

Format B5, 176 s.  

Książkę wydało STUDIO NOA

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książek:

 • B. Werber, Trzecia ludzkość, wyd. Sonia Draga, 524 s.
 • A. Bello, Fałszerze, wyd. Sonia Draga, 436 s.
 • H. Gunday, Mało, wyd. Sonia Draga, 312 s.
 • L. Sykes & J. Piazza, Diabeł uzywa Instagrama, wyd. Sonia Draga, 368 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • "Evolution of Private Law" New Approach, ed. P. Pinior, E. Zielińska, M. Żaba, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 300 s.
 • Tischner – człowiek w horyzoncie nadziei, red. E. Struzik, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 330 s.
 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 8, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 176 s.STUDIO NOA wydało książkę

Michała Ziory

Upadek miasta i polityka odnowy.
Studium socjologiczne na przykładzie Bytomia

Format B5, 368 s.  

Spis treści:62 KB
Zamiast wstępu:49 KBSTUDIO NOA wydało książkę

Ks. Jerzego Cudy

…mamy NADZIEJĘ
że to w co WIERZYMY
zrealizujemy MIŁOŚCIĄ …

Format A5, 75 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książkę:

 • A. Malczewska-Błaszczyk, A. Wójtowicz, Makrofotografia w służbie kryminalistycznych badań pisma i dokumentów, wyd. Wolumen, 97 s.

STUDIO NOA współpracowało przy wydaniu książki:

 • Wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie, pod red. ks. Józefa Marka, 816 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książek:

 • A. Sisman, John le Carre. Biografia, wyd. Sonia Draga, 840 s.
 • D. Eggers, Hologram dla króla, wyd. Sonia Draga, 288 s.STUDIO NOA wydało II część "Z cyklu Rodziny Śląskie" autorstwa Anieli Muszały zatytułowaną

Anna i August Muszałowie
Zarys biograficzny

Format B5, 183 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

Skład i łamanie książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 

 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 1 (2), 2015, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 148 s.
 • "International Journal of Research in E-learning" Vol. 1 (1), 2015, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 134 s.
 • Dyskurs w aspekcie porównawczym, red. A. Charciarek i A. Zych, 246 s.
 • Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, red. P. Sarna i M. Sęk-Iwanek, 244 s.
 • M. Kita, "Coming out" w polskiej przestrzeni dyskursywnej, 200 s.
 • K. Warchał, Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles, 312 s.
 • Literatura i chaos, red. B. Gutkowska i A. Nęcka, 304 s.
 • Z zagadnień emisji głosu, red. H. Miśka, 144 s.
 • Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych, red. M. Szyndler, 272 s.
 • Kabaret – poważna sprawa?, red. D. Fox i J. Mikołajczyk, 228 s.
 • M. Gwóźdź, Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, 128 s.
2015STUDIO NOA wydało 7. tom serii "E-learning" zatytułowany

IT Tools – Good Practice
of Effective Use in Education

Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 405 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/seria-e-learning/seria-e-learning

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek, Wstęp i oprac. K. Heska-Kwaśniewicz, L. Sadzikowska. Z oryginału niemieckiego tłumaczył M. Szalonek, wyd. IPN Katowice, 136 s.Ukazał się XVIII tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Postęp i zacofanie
w kulturze Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 356 s. Cena: 55,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAUkazał się kolejny tom 4 (14) 149 z serii "Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich".

Katowice w II Rzeczypospolitej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 458 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Krystyna Siejna):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOASTUDIO NOA wydało książkę

Tomasza Piechniczka

Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej
Socjologiczne studium przypadku
Kłodnica w Rudzie Śląskiej

Format B5, 280 s.  

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz wydrukowało książki:

 • "Gramatyka a Tekst" t. 5, pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 114 s.
 • A. Wójtowicz, Śladami św. Pawła. Cz. 1. (GRECJA KONTYNENTALNA, KRETA, CYKLADY, CYPR, RZYM I WŁOCHY POŁUDNIOWE), wyd. Wolumen, 183 s.
 • M. Janik, Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. Studium administracyjnoprawne, wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 248 s.
 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 7, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 98 s.
 • Poradnik edukacyjny. Przykłady dobrych praktyk, t. 2, red. A. Ogrodnik, wyd. RODN i IP "WOM" w Rybniku, Rybnik 2015, 102 s.
 • Nowe wyzwania edukacyjne - innowacyjne metody i techniki pracy dydaktycznej. Zbiór tekstów, t. 2, red. A. Urbanek, wyd. RODN i IP "WOM" w Rybniku, Rybnik 2015, 102 s.
 • "krymiGRAF" nr 03-04/2015, wyd. Wolumen, 98 s.
 • M. Baron-Milian, Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii
  w twórczości Aleksandra Wata
  , wyd. Oficyna Wydawnicza WW, 290 s.
2014STUDIO NOA wydało 6. tom serii "E-learning" zatytułowany

E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries

Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 484 s.

Szczegółowe informacje o serii "E-learning" można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE/E-learning oraz na stronie
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/seria-e-learning/seria-e-learningUkazał się XVII tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Wolność i jej ograniczenia
w kulturze Europy Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 305 s. Cena: 55,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAUkazał się kolejny tom 3 (13) 148 z serii "Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich".

Budownictwo i architektura Katowic

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 239 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Krystyna Siejna):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOADla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało III tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona
w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego

Format A5, 124 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBDla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna oraz Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach STUDIO NOA wydało II tom serii TRANSCARPATHICA zatytułowany

Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy
Przypadek polsko-słowackich relacji
Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu

Format A5, 153 s.  

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

STUDIO NOA wydało książki:

 • Z. Zagała, Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Tradycje i współczesność aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska, 275 s.
 • T. Cepuch, Wspomnienia w 70. rocznicę bestialskiego mordu na Cepuchach
  dokonanego 28 lutego 1944 roku
  , 32 s.
 • J. Dziwoki, Długi lot do domu majora pilota Antoniego Tomiczka, 256 s.
 • Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej, red. J. Budniak i A. Kasperek, 198 s.
 • E-learning & Lifelong Learning, "E-learning" Vol. 5, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 583 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 6, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 164 s.
 • Poradnik edukacyjny. Przykłady dobrych praktyk, t. 1, red. A. Urbanek, wyd. RODN i IP "WOM" w Rybniku, Rybnik 2015, 104 s.
 • "Zeszyty Chorzowskie" t. 15, red. Jacek Kurek, Chorzów 2014, 324 s.
2013


Ukazał się XVI tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Zdrowie i choroba
Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 432 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Małgorzata Mańka-Szulik):49 KB

Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAUkazał się kolejny tom 2 (12) 147 z serii "Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich".

Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 264 s. Cena: 70,- zł

Spis treści:62 KB
Przedmowa (Krystyna Siejna):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAUkazała się książka wydana przez STUDIO NOA i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Więzi międzypokoleniowe
w rodzinie i w kulturze

Redakcja naukowa: Wojciech Świątkiewicz

Format A5, 252 s. Cena: 20,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

STUDIO NOA wydało książki:

 • Tradycja. Edukacja. Przygoda. O szkole podstawowej w Orzepowicach, 66 s.
 • F. Zgodzaj, DWAROGI, 172 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 5, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 114 s.
2012


STUDIO NOA dla Muzeum Historii Katowic wykonało skład i łamanie oraz opracowanie graficzne dwutomowej Monografii Katowic pod redakcją Antoniego Barciaka, Ewy Chojeckiej i Sylwestra Fertacza.

Tom 1: 820 str.

Tom 2: 836 str.


 


Ukazał się XV tom serii "Kultura Europy Środkowej" pod tytułem

Podróże i migracje w Europie Środkowej

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 383 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAZe względu na duże zainteresowanie wznowiono książkę

Niezwykła więź Kresów
Wschodnich i Zachodnich

Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury
na Górnym Śląsku po 1945 roku

Redakcja naukowa: Krystyna Heska-Kwaśniewicz,
Alicja Ratuszna i Ewa Żurawska

Format B5, 272 s.
w tym 8 kolorowych
Cena: 25,- zł

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB

Książkę wydało STUDIO NOA i Uniwersytet ŚląskiUkazała się książka rozpoczynająca oficjalną serię "Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich". Jest to kontynuacja serii zawierającej artykuły wygłoszone na katowickich konferencjach naukowych z okazji rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich, co zawarto w oznaczeniu tomu 1(11)/146, gdzie 1 oznacza nr nowej serii, 11 - nr tomu łącznie z poprzednią serią, a 146 - rocznicę uzyskania praw miejskich.

Katowice w kulturze pogranicza
Rola Katowic w kulturze i nauce

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Od tego tomu wydawcą serii "Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich" jest STUDIO NOA,
a Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach sprawuje patronat merytoryczny. Seria otrzymała numer ISSN 2084-5510.

Format B5, 415 s. Cena: 30,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOADrugi tom serii

STUDIO NOA i Stowarzyszenie Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" przedstawiają drugą z serii "Rybnik w Historii Śląska" książkę autorstwa ks. prof. dr hab. Józefa Kiedosa i ks. Antoniego Brzytwy pt.

Świadectwo śląskiego kapłana
Życie księdza Konrada Szwedy
W 100-lecie urodzin

Podobnie jak pierwszy tom książka jest bogato ilustrowana. Wykorzystano głównie zdjęcia i dokumenty dostarczone przez Józefa Kolarczyka.

Format B5, twarda oprawa,
224 s. w tym 8 kolorowych
Cena: 25,- zł

Spis treści:
Wprowadzenie:

Książkę wydało STUDIO NOAUkazała się książka wydana przez STUDIO NOA i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Anna Szostak

Musica figurata ad usum publicum
Krzysztof Baculewski – twórczość chóralna
w kontekście praktyki wykonawczej


Format B5, 140 s. Cena: 20,- zł

O Autorce:62 KB
Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBUkazała się książka wydana przez STUDIO NOA i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Wizje bibliotek i bibliotekarstwa

Redakcja naukowa: Agnieszka Bajor

Format B5, 240 s. Cena: 20,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 4, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 110 s.

STUDIO NOA wydało książki:

 • Nr 11 z serii "Szkoła Seraficka" pt. Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, red. Witosław J. Sztyk OFM, 315 s.
 • E-learning for Societal Needs, "E-learning" Vol. 4, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 558 s.
 • Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość, red. E. Smyrnova-Trybulska, S. Stach, 560 s.
 • Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie, red. S. Stach, E. Smyrnova-Trybulska, 196 s.
 • J. Cuda, La croyance et l'incroyance a la lumiere de la theologie de l'esperance. Wierzący i niewierzący w świetle teologii nadziei, 292 s.
 • M. Sobeczko, Miejsce dekanatu pszowskiego w diecezji katowickiej w latach 1924-2004, 178 s.
 • B. Roter, D. Wichura, I. Laska, Wojna i okupacja we wspomnieniach świętochłowiczan, 103 s.
 • Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, A. Ratusznej i E. Żurawskiej, 272 s. w tym 8 kolorowych.
 • Studia i rozprawy bibliologiczne (praca ofiarowana Profesorowi Edwardowi Różyckiemu), red. K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć, 172 s.
 • Ks. R. Adamiak, Ks. M. Palka, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, "biblioteka teologiczna" nr 18, 170 s.
2011


Ukazała się kolejna książka wydana po zabrzańskiej międzynarodowej konferencji naukowej (XIV / 18-19 listopada 2010 r.) z cyklu Kultura Europy Środkowej pod tytułem

Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Od tego tomu wydawcą serii "Kultura Europy Środkowej" jest STUDIO NOA,
a Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach sprawuje patronat merytoryczny. Seria otrzymała numer ISSN 2084-0705.

Format B5, 485 s. Cena: 50,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAUkazały się długo oczekiwane "Śląskie Miscellanea" tom 24 wydane tym razem przez STUDIO NOA. Patronat merytoryczny nad publikacją nadal sprawuje Polska Akademia Nauk - Oddział w Katowicach.

Śląskie Miscellanea
Tom 24

Redakcja naukowa: Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Tom poświęcony jest pamięci Profesor Ireny Bajerowej

Format B5, 146 s. Cena: 20,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBUkazał się 17. tom serii "Biblioteka Teologiczna":

Ks. Adam Palion

Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej
Herberta Bednorza

Format A5, 320 s. Cena: 18,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

Książkę wydało STUDIO NOASTUDIO NOA wydało kolejną, bogato ilustrowaną książkę ks. Jana Góreckiego pod tytułem

Sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich

Format B5, 336+72 s. Cena: 30,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KBUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na X. katowickiej konferencji naukowej z okazji 145. rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich pod tytułem

Katowice w kulturze pamięci

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 296 s. Cena: 35,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOA

STUDIO NOA wydało książki:

 • Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, "E-learning" Vol. 3, Ed. E. Smyrnova-Trybulska, 462 s.
 • Ks. M. Kłakus, Kościół i robotnicy. Kościół katolicki na Górnym Śląsku wobec Pierwszej Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju, 188 s.
 • Polska - Czechy - Słowacja. Oblicza religijności, red. J. Budniak i A. Kasperek, 230 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 3, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 130 s.
 • "Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa", t. 3, red. Z. Kapała, Chorzów, 313 s.
2010STUDIO NOA wydało książki z serii "Szkoła Seraficka":

 • Nr 9: Chrześcijanie i muzułmanie razem w przezwyciężaniu ubóstwa, pod red. M.T. Kozubek, T. Czakańskiego i W.J. Sztyka OFM, 160 s.
 • Nr 8: Kapłan w posłudze słowa Bożego, pod red. L. Szewczyka i W.J. Sztyka OFM, 236 s.
 • Nr 7: Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła, pod red. M.C. Paczkowskiego OFM i W.J. Sztyka OFM, 162 s.
 • Nr 6: 750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia, pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, 179 s.


KSIĄŻKA NIEZWYKŁA!

Ks. Jerzy Cuda

Człowiek dowodem istnienia Boga?

Format A5, 127 s. Cena: 9,- zł

Spis treści:62 KB
Wprowadzenie:49 KB
Refleksa końcowa:49 KB
4. strona okładki:49 KB

Książkę wydało STUDIO NOAUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na XIII zabrzańskiej międzynarodowej konferencji naukowej (12-13 listopada 2009 r.) z cyklu Kultura Europy Środkowej pod tytułem

Ślązacy w oczach własnych i obcych

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 411 s. Cena: 45,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOAUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na IX. katowickiej konferencji naukowej (9-10 września 2009 r.) z okazji 144. rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich pod tytułem

Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic
z perspektywy XXI wieku

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 448 s. Cena: 35,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOABESTSELLER!

STUDIO NOA i Stowarzyszenie Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" przedstawiają pierwszą z serii "Rybnik w Historii Śląska" książkę

Józefa Kolarczyka

Szpital za czerwonym murem
Monografia Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami oraz dokumentami i mapami z różnych okresów działalności szpitala. Zawiera 190 numerowanych stron oraz 3 wklejki (24 strony) z kolorowymi fotografiami i mapami.

Format B5, twarda oprawa,
214 s. w tym 24 kolorowe
Cena: 25,- zł

Anons (ulotka): str. 1, str. 2
Pismo polecające SPRRK:
Recenzja (fragment):
Spis treści:
Wstęp (J. Kolarczyk):

Książkę wydało STUDIO NOA

Informacje w mediach:
http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,18219,co-sie-dzialo-na-gliwickiej.html
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,co-o-rybniku-w-ksiegarniach-,wia5-3266-11536.html
http://www.rybnik.eu/__files/rybnicka_08_2010.pdf
-strona 39Ukazała się książka wydana przez STUDIO NOA i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Katarzyna Tałuć

"Naszą bronią jest wolne słowo"
Niezależna produkcja wydawnicza w województwie katowickim
w latach 1976–1990


Format B5, 260 s. Cena: 20,- zł

UWAGA: Przy zakupie 9 egz. otrzymasz 10 (1 gratis!!!)
Cena hurtowa (20 egz. i więcej): 15,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

OSTATNIE EGZEMPLARZE!
W sprzedaży posiadamy jeszcze kilka egzemplarzy tytułów z serii "biblioteka teologiczna":

BT 13/2009. Ks. Arkadiusz Borowski, Islam. Zagadnienia wybrane

Format A5, 192 s. Cena: 14,- zł

BT 9/2006. Ks. Michał Kłakus, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju w latach 1974-1980. Budowa kościoła i tworzenie parafii

Format A5, 60 s. Cena: 8,- zł

BT 8/2006. Ks. Krzysztof Kozłowski, "Pax Christi in Regno Christi". Problematyka pokoju światowego w nauczaniu i działalności papieża Piusa XII w latach 1939-1945

Format A5, 167 s. Cena: 13,- zł

BT 6/2004. Ks. Grzegorz Ignatowski, Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego

Format A5, 120 s. Cena: 11,- zł

oraz książkę spoza serii, ale o podobnej tematyce:

Ks. Grzegorz Ignatowski, Zmierzając ku braterstwu

Format A5, 96 s. Cena: 10,- zł

 

STUDIO NOA wydało książki:

 • Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, Tom 1: Konteksty i uwarunkowania, red. Z. Gębołyś, 214 s.
 • Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, Tom 2: Narzędzia i formy funkcjonowania, red. I. Socha, 172 s.
 • Ks. P. Larysz, Działalność konspiracyjna Jana Gdaka w Tajnym Harcerstwie Krajowym, 92 s.
 • Ks. J. Cuda, Nadzieja w spotkaniu, "Biblioteka Teologiczna WT UŚ" 15, 217 s.

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie książki:

 • "Silesian Journal of Legal Studies", vol. 2, wyd. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, 136 s.
 • "Śląskie Miscellanea", t. 22-23, red. K. Heska-Kwaśniewicz, 156 s.
 • A. Nęcka, Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku, 270 s.
2009STUDIO NOA wydało książki z serii "Szkoła Seraficka":

 • Nr 5: Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, pod red. B.W. Zuberta OFM i W.J. Sztyka OFM, 172 s.
 • Nr 4: Elementy formacji franciszkańskiej, pod red. W.J. Sztyka OFM, 224 s.
 • Nr 3: Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?, pod red. W.J. Sztyka OFM, 186 s.


Ukazała się książka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w przeddzień 65. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.

Jerzy Dębski

Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK
w Konzentrationslager Auschwitz 1940–1945

Format B5, twarda oprawa, 560 s. Cena: 45,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

Skład i łamanie STUDIO NOAUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na XII zabrzańskiej międzynarodowej konferencji naukowej (13-14 listopada 2008 r.) z cyklu Kultura Europy Środkowej pod tytułem

Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 327 s. Cena: 40,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOAUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na VIII. katowickiej konferencji naukowej (17-19 września 2008 r.) z okazji 143. rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich pod tytułem

W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 624 s. Cena: 35,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOASTUDIO NOA i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wydali bogato ilustrowaną książkę o dziejach Gliwic w drugiej połowie istnienia PRL, które należą do najmniej znanych i najskromniej opisanych okresów w historii miasta.

Bogusław Tracz

Trzecia dekada. Gliwice 1971-1981

Format B5, twarda oprawa, 229 s. Cena: 25,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB

Skład i łamanie STUDIO NOAUkazała się Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, posłance z województwa śląskiego do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2004-2009. Wśród autorów reprezentujących ośrodki naukowe z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz Katowic znaleźli się specjalici w wielu dziedzinach prawa: szeroko pojętego prawa międzynarodowego publicznego, europejskiego, administracyjnego, samorządu terytorialnego, prawa karnego i procedury karnej, prawa gospodarczego, finansowego, ochrony środowiska, prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa. W księdze znajdują się również opracowania poświęcone prawu dyplomatycznemu, organizacjom międzynarodowym, prawom człowieka, różnym problemom prawa europejskiego, a także samorządowi terytorialnemu, prawu karnemu czy procedurze karnej.

Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary

Redakcja naukowa: Barbara Mikołajczyk i Joanna Nowakowska-Mausecka

Format B5, twarda oprawa, 664 s. Cena: 35,- zł
UWAGA: Przy zakupie 9 egz. otrzymasz 10 (1 gratis!!!)
Cena hurtowa (20 egz. i więcej): 30,- zł

Spis treści:62 KB
Słowo wstępne (Joanna Nowakowska-Mausecka):49 KB

Słowo o Pani Profesor (Barbara Mikołajczyk):49 KB

Skład i łamanie STUDIO NOANowość:

Stefan Zabierowski

W kręgu Conrada

Format B5, 212 s. Cena: 10,- zł

Spis treści:62 KB
Słowo wstępne:49 KB

Skład i łamanie STUDIO NOA

 

Więcej na stronie www.dtp.studio-noa.pl

2008STUDIO NOA wydało książki z serii "Szkoła Seraficka":

 • Nr 2: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej. Autorytet mistrza, pod red. A.S. Jasińskiego OFM i W.J. Sztyka OFM, 174 s.
 • Nr 1: 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, 306 s.


Ukazała się wyjątkowa książka - Kronika z okazji 40-lecia powstania katowickiego uniwersytetu

"Non omnis moriar"
Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach 1968-2008


Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 432 s. Cena: 20,- zł
UWAGA: Przy zakupie 9 egz. otrzymasz 10 (1 gratis!!!)
Cena hurtowa (20 egz. i więcej): 15,- zł

Spis biogramów:62 KB
Słowo wstępne (Janusz Janeczek):49 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie STUDIO NOAUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na XI zabrzańskiej międzynarodowej konferencji naukowej (15-16 listopada 2007 r.) z cyklu Kultura Europy Środkowej pod tytułem

Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku

Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 387 s. Cena: 40,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp (Antoni Barciak):49 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOAUkazała się książka zawierająca artykuły wygłoszone na VII. katowickiej konferencji naukowej (20-21 września 2007 r.) z okazji 142. rocznicy uzyskania przez Katowice praw miejskich pod tytułem

Dzieje medycyny i działalności charytatywnej
na terenie Katowic


Redakcja naukowa: Antoni Barciak

Format B5, 272 s. Cena: 25,- zł

Spis treści:79 KB
Wstęp (Antoni Barciak):58 KB

Skład i łamanie oraz druk STUDIO NOAWznowienie:

Ks. Jan Górecki

Pielgrzymi szlak na Górę św. Anny

Rok wyd. 2004, format B5, 277 s.,
w tym 40 kolorowych
Cena:  25,- zł

Spis treści: plik PDF
Wstęp: plik PDF
Streszczenie w j. niemieckim
: plik PDF
Streszczenie w j. czeskim: plik PDF

Książkę wydało STUDIO NOASTUDIO NOA wykonało skład i łamanie następujących książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:


Grażyna Szumera

Cywilizacja w myśli polskiej
Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego

Format B5, 180 s. Cena: 10,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB


Sonia Bukowska

Filozofia polska wobec problemu cywilizacji
Teoria Feliksa Konecznego

Format B5, 152 s. Cena: 10,- zł

Spis treści:62 KB
Wstęp:49 KB


"Obchodzę urodziny z daleka..."
Szkice o Stanisławie Barańczaku

Redakcja: J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec

Format A5, twarda oprawa, 264 s. Cena: 15,-zł

Spis treści:62 KB

Zamówienia prosimy przesyłać e-mailem.

 

Więcej na stronie www.dtp.studio-noa.pl

Napisz do nas e-mail
Pliki PDF otwiera m.in. Adobe Reader. Pobierz aktualną wersję Get Adobe Reader.

© Copyright by STUDIO NOA