PROJEKTY INDYWIDUALNE I GOTOWE
   
ADAPTACJE, ROZBUDOWY, MODERNIZACJEGOTOWE PROJEKTY DOMÓWSTRONA GŁÓWNA
DJ 086

dom jednorodzinny 086
dla 3 osób

Podstawowe wymiary: 6,5m x 8,5m
Powierzchnie:

  - zabudowy .............
- użytkowa ..............
- całkowita ..............

58,5m2
86,6m2
113,8m2
 
DJ 101

dom jednorodzinny 101
dla 4 osób

Podstawowe wymiary: 6,5m x 9,5m
Powierzchnie:

  - zabudowy .............
- użytkowa ..............
- całkowita ..............

68,9m2
101,7m2
131,4m2
 
DL 098

dom letni 098
dla 4/5 osób

Podstawowe wymiary: 7,8m x 10,2m
Powierzchnie:

  - zabudowy .............
- użytkowa ..............
- całkowita ..............

110,4m2
98,1m2
105,6m2
 
DJ 099

dom jednorodzinny 099
dla 4 osób

Podstawowe wymiary: 6,5m x 10,0m
Powierzchnie:

  - zabudowy .............
- użytkowa ..............
- całkowita ..............

68,8m2
99,0m2
130,0m2
 
DJ 099 DJ 099

dom jednorodzinny c01
dla 4/5 osób

Podstawowe wymiary: 7,9m x 17,8m
Powierzchnie:

  - zabudowy .............
- użytkowa ..............
- całkowita ..............

145,0m2
183,5m2
244,0m2
 
dom jednorodzinny c02
dla 4 osób