STUDIO NOA, Ireneusz Olsza, tel.kom.: 601 480 327, e-mail: poczta@studio-noa.pl
40-729 Katowice, ul. Emerytalna 17c/48, tel.: (32) 252 76 62,
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 33, tel./fax: (32) 458 43 31

 

 

Tworzenie plików PDF
Archiwizacja dokumentów
Zarządzanie e-dokumentami

PDF firmy Adobe jest najpopularniejszym formatem publikowania dokumentów w formie elektronicznej.
Pliki PDF zachowują format i układ strony niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego
(Windows, Linux, OS/2) i podobnie jak strony internetowe mogą być aktywne.

PlikiPDF - ta strona otwiera m.in. darmowa przeglądarka Adobe Reader. Pobierz aktualną wersję Get Adobe Reader.

Pomyśl - ile czasu i pieniędzy tracisz na druk lub kserowanie dokumentów
i ich późniejszą wysyłkę tradycyjną pocztą do swoich partnerów i klientów?!

Zrobimy dla Ciebie z tych dokumentów pliki w formacie PDF!

Pliki te będzie można:
- wysyłać e-mailem,
- przekazywać na dyskietce lub na płycie CD,
- umieszczać na stronie internetowej - każdy kto ją odwiedzi będzie mógł się z nimi zapoznać, wydrukować lub skopiować,
- archiwizować np. na płytach CD/DVD.
Plik PDF może być aktywny, może być także multimedialną prezentacją firmy lub wyrobu.
Dla niepowołanych osób można go zabezpieczyć hasłem przed otwieraniem, modyfikowaniem i drukowaniem lub ograniczyć drukowanie do niskiej rozdzielczości.

Pliki PDF tworzymy:

- z dokumentów papierowych - cel: ARCHIWIZACJA lub OCR; automatyczne skanowanie do formatu A3 w maksymalnej rozdzielczości 600 dpi, dokumenty w większym formacie lub w większej rozdzielczości skanujemy ręcznie,
- z dokumentów elektronicznych
zapisanych w innych formatach - cel: ARCHIWIZACJA lub OCR,
- bezpośrednio z programów komputerowych, w których były utworzone,
- "od zera"
- na podstawie otrzymanych materiałów tekstowych i/lub ilustracyjnych
(oferujemy tworzenie dokumentów informacyjnych i reklamowych, tekstowych i graficznych, 2D, 3D i 4D*).
Dokumenty papierowe DO CELÓW ARCHIWIZACJI są skanowane i zapisywane w formacie PDF. Istnieje możliwość optymalizacji jakości, rozdzielczości i wielkość pliku oraz zmiana skali. Dzięki automatycznemu procesowi skanowania luźnych kartek proces ten jest bardzo szybki - w ciągu 1 godziny można zarchiwizować kilka tysięcy stron.
Dokumenty papierowe DO DALSZEJ OBRÓBKI po zeskanowaniu zostają przetworzone przy pomocy techniki OCR. Tekst zostaje przetworzony na konkretne czcionki, a grafika zostaje wyodrębniona. Istnieje możliwość zmiany wielkości strony, układu akapitów i rodzaju czcionki, a także edycji tekstu i grafiki. Dzięki takiej konwersji dokument staje się bardziej użyteczny i posiada lepszą jakość.

Pliki PDF wzbogacamy m.in. o:

- odnośniki ze spisu treści i indeksów do konkretnego miejsca w tekście,
- łącza (aktywne mogą być adresy stron internetowych, adresy e-mailowe, numery telefonów i faksów),
- warstwy i zakładki,
- formularze,
- dodatkowe pliki (graficzne, tekstowe, dźwiękowe, filmy) wbudowane w plik PDF lub zewnętrzne.

Zarządzanie dokumentami:

Niektóre cechy systemu:
- przechowywanie i udostępnianie dowolnego typu dokumentów,
- łatwy dostęp do nich on-line przy użyciu przeglądarki internetowej,
- łatwe poszukiwanie dokumentów,
- łatwa wymiana dokumentów między pracownikami i zewnętrznymi kooperantami,
- automatyczne tworzenie kopii zapasowej,

- grupowanie i hasła dostępu - powiązanie dokumentów z klientami i projektami.

Przykłady:

 
PREZENTACJA NAGRODZONEGO PROJEKTU KONKURSOWEGO
Prezentacja nagrodzonego projektu konkursowego
APROBATA TECHNICZNA
Dokument. Plik składa się z zeskanowanych stron oryginału
KATALOG PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
Katalog z dodaną polską wersją językową. Zob.
oryginał
e-BOOK
e-Book - fragm. - odnośniki przypisów są aktywne
GAZETA UNIWERSYTECKA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Elektroniczna wersja Gazety Uniwersytetu Śląskiego
PREZENTACJA GOTOWYCH PROJEKTÓW DOMÓW
Prezentacja gotowych projektów domów - PDF utworzony ze strony internetowej

UNIVERSITY OF SILESIA - PROSPECTUS 2006
Aktywna elektroniczna wersja Prospektu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Zobacz również naszą nową stronę internetową poświęconą aktywnym plikom PDF:

www.noa-shop.pl/aktywny-pdf.html

* 2D - tekst i grafika płaska, 3D - tworzenie trójwymiarowych modeli i ich wizualizacja, 4D - animacje
(C) Copyright by STUDIO NOA